Opleiding jury-president / scheidsrechter

Oproep voor kandidaten scheidsrechtersopleiding

Naast het feit, dat scheidsrechters hard nodig zijn voor oa. onze eigen clubwedstrijden ed. is het ook steeds vaker nodig minimaal 1  of 2 scheidsrechters op te geven bij de inschrijving van 3 of 4 deelnemers bij regionale of nationale toernooien.
Aangezien we momenteel een behoorlijke aanwas van jeugd en senioren hebben, die steeds meer naar de westrijden gaan, zou ik het zeer op prijs stellen, als enkele leden of ouders zich voor deze cursus  zouden  willen opgeven.
Ik denk aan ouders, die toch al vaak  hun kroost naar de wedstrijden brengen en zich op deze manier nog extra nuttig kunnen maken. Nu is het al vaak zo, dat sommige ouders bij de puntentoernooien inspringen als scheidsrechter bij een tekort aan juryleden. (met vaak foutieve beslissingen, door ondeskundige welwillendheid en daardoor irritatie bij de vaak jonge deelnemers)
 
Ook denk ik aan schermende senioren, die zelf niet meer geregeld op de loper willen staan, maar het leuk zouden vinden op deze manier naast de loper verdienstelijk te zijn en zo toch nog betrokken te zijn bij het wedstrijdschermen.
 
Ik ben bereid candidaten extra te trainen op bv. de woensdagavond. Vooral voor de conventiewapens (floret en sabel) is dit voor niet- schermende ouders wel nodig.
Voor degen is het vooral kennis van het wedstrijdreglement. De gevechtsgang hoeft dan niet te worden uitgelegd en is dus eenvoudiger.

Ik ben graag bereid nog meer toelichting te geven, als er nog twijfels zijn om je op te geven.    Ad Mol, maître.
Meer informatie via http://www.knas.nl/news.php?id=947