Bestuur

De Federatieve Schermvereniging Schermkring Friesland staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 40004393

De vereniging is gevestigd op:
1e Koestraat 6
8921 NK Leeuwarden
Bankrekening:
NL15INGB0002252963 t.n.v. Schermvereniging Schermkring Friesland

Het bestuur bestaat uit:

  • Bastiaan van Oudheusden, voorzitter
  • Ernst Koomen, secretaris
  • Paul van den Dool,  penningmeester
  • Jasper van der Wal, bestuurslid jeugdzaken
  • Loek Schoep, bestuurslid, trainer en wedstrijdsecretaris
  • Preston Losack, bestuurslid
  • Aafke Jongsma, bestuurslid

Het bestuur vergadert ongeveer eens per twee maanden.

Ten behoeve van de financiële verantwoording is er een kascommissie  bestaand uit 2 leden en een reservelid.