Sabel

Met dit wapen mag je steken en slaan, dit is een houwwapen of slagwapen.

Trefvlak: het gehele bovenlichaam (boven de gordel) inclusief hoofd en armen.

De sabel is een slag- en steekwapen. Het wapen moet minder dan 500 gram wegen en heeft een maximale lengte van 105 cm. De kom is relatief groot en gesloten. Treffers kunnen toegebracht worden met de punt, de snijkant, tegensnijkant of de platte kanten van het wapen. Het geldig trefvlak bestaat uit de romp (boven de heuplijn), het hoofd en de armen