Toernooien

De schermkring Friesland is (mede) organisator van de volgende toernooien:

Voor andere nationale en regionale wedstrijden zie:

Op Nahouw.net   http://www.nahouw.net/    zijn alle wedstrijden met de bijbehorende convocaties te vinden. Voor veel wedstrijden kunnen de schermres zelf inschrijven. Wanneer de inschrijving via de vereniging moet, dan verloopt dat altijd via Loek Schoep die de rol van wedstrijdsecretaris vervult. Aanmelden graag 10 dagen voor het betreffende tournooi. 

Ook kun je op http://www.nahouw.net/ de uitslagen en foto’s vinden van de meeste wedstrijden. Wedstrijden waar wij een aparte uitnodiging voor hebben gekregen of die niet op de Nahouw staan, komen als het enigzins kan op onze site.