Regels

De praktijk van het schermen

Bij het begin en het einde van elke wedstrijd groeten de schermers elkaar, de scheidsrechter en het publiek. Dit doen ze zonder dat ze het masker dragen. Dit is een overblijfsel uit het verleden. Het kon immers de laatste keer zijn dat je tegenover de persoon voor je stond, en in veel gevallen (duels) was dat zelfs de bedoeling. Groet

Wedstrijden worden geschermd op een loper, waarop de twee schermers tegenover elkaar staan. In het moderne schermen is de loper tussen 1,5 en 2 meter breed, en 14 meter lang. De schermers beginnen in het midden van de loper, vier meter van elkaar, in de schermhouding (en garde).Stelling

Een scheidsrechter (vroeger de Voorzitter van de jury genoemd) leidt het gevecht. De taken van de scheidsrechter zijn onder meer het bijhouden van de score en de tijd, het toekennen van punten en sancties en het bewaren van de orde.(Aanval)

Er zijn verscheidene types schermwedstrijden; bij de meest frequent gebruikte wint de schermer die als eerste 5 of 15 treffers scoort.(Wering)

Voorrangsregels

Het voorrangsprincipe bij floret en sabel is dat de eerste persoon die een goed uitgevoerde aanval inzet voorrang heeft. Eenvoudig uitgedrukt: als men wordt aangevallen, moet men zich eerst verdedigen vooraleer een tegenaanval te beginnen. Een aanval kan mislukken door pech, een slechte inschatting of door een actie van de tegenstander. Een goed uitgevoerde parade (de aanval met het eigen wapen afweren) zorgt ervoor dat de voorrang overgaat naar de verdediger, die nu de gelegenheid heeft aan te vallen (riposte). De oorspronkelijke aanvaller moet nu zelf de riposte van de verdediger afweren vooraleer zelf terug aan te vallen. Als de eerste parade niet effectief is (slechte parade), als de riposte mist, of als de verdediger aarzelt vooraleer te riposteren, kan de aanvaller verder aanvallen (remise of herneming).

Electrisch schermen

Bij het moderne schermen wordt meestal elektrische trefferaanduiding gebruikt. In dat geval zullen beide schermers een treffer aanduiden wanneer ze elkaar raken binnen een bepaalde tijd. Op floret en sabel is het dan aan de scheidsrechter om te beslissen wie voorrang had in de actie, en dus het punt krijgt. Als de scheidsrechter die beslissing niet kan maken, wordt geen punt toegekend, en wordt het gevecht hervat van de plaats waar de schermers zich bevonden toen het gevecht werd stilgelegd.

Dubbele treffers zijn ook mogelijk op degen, maar daartoe moeten de schermers elkaar treffen binnen een zeer korte tijdsspanne. In dat geval krijgen beide schermers een punt.

Toernooien

Klik hier voor de schermregels tijdens een toernooi.