Contributie en Overige kosten

Contributie

De contributie bedraagt voor leden die op 1 januari van een kalenderjaar 24 of ouder zijn:  € 28  per maand.

Voor jeugdleden en studenten die op 1 januari van een kalenderjaar 23 of jonger zijn :    € 20   per maand.

Er geldt een opzegtermijn van een maand. Dit betekent dat wanneer men opzegt in een bepaalde maand, er nog wel contributie betaald moet worden over de volgende maand. 

Daarnaast worden alle leden automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond ( KNAS).  De contributie  hiervan bedraagt voor  volwassenen (op 1 januari 21 jaarof ouder) €57,50 per jaar voor 2018. Voor  jeugdleden (op 1 januari 20 jaar of jonger  €28,75. Deze contributie wordt jaarlijks via de vereniging geïnd.

Wanneer men op 1 januari lid is van de vereniging,  dan is men over dat jaar ook bondscontributie verschuldigd!

Overige kosten schermen  kleding en wapens.

Kleding

Er zijn twee soorten schermkleding.

  1. De kleding die alleen voor trainingen en jeugd wedstrijden kan worden gebruikt
  2. De kleding die ook voor officiële wedstrijden kan worden gebruikt. Deze moet dan voldoen aan de eisen van de internationale schermfederatie FIE.
Trainingskleding

De kosten voor een eenvoudig vest  zijn ongeveer €70, masker €90 handschoen €15. Daarnaast zijn zaal sportschoenen met een antislipzool een vereiste.

Wedstrijdkleding

Om aan officiële wedstrijden mee te doen zijn de volgende items onontbeerlijk:

een vest en ondervest en voor dames een borstbescherming;
een broek, handschoenen, schermsokken schoenen  en een masker;
Vest €180, Broek € 130,  Ondervest  € 45,   Masker €140,  Borstbescherming voor dames€ 35
Bij de aanschaf van een vest en een broek  moet rekening gehouden worden met eventuele linkshandigheid.
Wanneer men van plan is wedstrijden op floret of sabel te gaan schermen dient men hierbij met de aanschaf van het masker rekening mee te houden. Er zijn leveranciers die een masker hebben met een afneembare elektrische keellap. Deze zijn dus geschikt voor officiële floret en degenwedstrijden.
In de toekomst zijn er voor de (inter)nationale wedstrijden nog veranderingen op het terrein van de maskers, vensters e.d. te verwachten.

Wapens

Ook hier zijn in grote lijnen twee kwaliteiten te onderscheiden, trainingskwaliteit en wedstrijdkwaliteit. De vereniging beschikt over de nodige wapens die geleend kunnen worden voor trainingsdoeleinden. Voor de officiële wedstrijden moet men rekening houden met een bedrag van ruim € 100 per wapen. Voor de elektrische signalering is nog een zogenaamd “fil de corps” nodig. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 15.

Introductie en eerste lidmaatschapsjaar

Tijdens deze periode kan er in overleg met de maitre of trainer, gebruik van verenigingsmaterialen gemaakt worden.