Contributie en Overige kosten

Contributie

De contributie bedraagt voor leden die op 1 januari van een kalenderjaar 24 of ouder zijn:  € 31  per maand.

Voor jeugdleden en studenten die op 1 januari van een kalenderjaar 23 of jonger zijn :    € 23   per maand.

Er geldt een opzegtermijn van een maand. Dit betekent dat wanneer men opzegt in een bepaalde maand, er nog wel contributie betaald moet worden over de volgende maand.

Daarnaast worden alle leden automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond ( KNAS).  De contributie  hiervan bedraagt voor  volwassenen (op 1 januari 21 jaarof ouder) €69,60 per jaar voor 2018. Voor  jeugdleden (op 1 januari 20 jaar of jonger  €34,80. Deze contributie wordt jaarlijks via de vereniging geïnd.

Wanneer men op 1 januari lid is van de vereniging,  dan is men over dat jaar ook bondscontributie verschuldigd!

Overige kosten schermen  kleding en wapens.

Kleding

Er zijn twee soorten schermkleding.

 1. De kleding die alleen voor trainingen en jeugd wedstrijden kan worden gebruikt
 2. De kleding die ook voor officiële wedstrijden kan worden gebruikt. Deze moet dan voldoen aan de eisen van de internationale schermfederatie FIE.
Trainingskleding

Om onze leden te helpen bij het kopen van hun eigen materialen, biedt de club trainingskleding aan tegen een scherpe prijs. Als je om welke reden dan ook (zoals een nieuwe maat, aankoop van FIE-materialen, enz.) die materialen niet langer nodig hebt, biedt de club aan om de materialen terug te kopen in ons terugkoop-schema voor een deel van de prijs:

• vest € 25,00 (€ 17,00 bij later terugverkopen)
• handschoen € 10,00 (€ 6,00 bij later terugverkopen)
• masker € 25,00 (€ 17,00 bij later terugverkopen)
• wapen (mechanish) € 25,00 (€ 17,00 bij later terugverkopen)
• extra borstbescherming € 15,00 (€ 10,00 bij later terugverkopen)

Een set bestaat uit een vest, handschoen, masker en wapen. Setprijs (afgerond) = € 85,00

Wedstrijdkleding

Om aan officiële wedstrijden mee te doen zijn de volgende items onontbeerlijk:

 • een vest en ondervest en voor dames een borstbescherming;
 • een broek, handschoenen, schermsokken schoenen  en een masker;

  Vest €180, Broek € 130,  Ondervest  € 45,   Masker €140,  Borstbescherming voor dames €35

  Bij de aanschaf van een vest en een broek  moet rekening gehouden worden met eventuele linkshandigheid.

  Wanneer men van plan is wedstrijden op floret of sabel te gaan schermen dient men hierbij met de aanschaf van het masker rekening mee te houden. Er zijn leveranciers die een masker hebben met een afneembare elektrische keellap. Deze zijn dus geschikt voor officiële floret en degenwedstrijden. In de toekomst zijn er voor de (inter)nationale wedstrijden nog veranderingen op het terrein van de maskers, vensters e.d. te verwachten.

  We kunnen ook helpen met dit, b.v. door materialen uit te lenen om deelname aan toernooien toegankelijker te maken.

Wapens

Ook hier zijn in grote lijnen twee kwaliteiten te onderscheiden, trainingskwaliteit en wedstrijdkwaliteit. De vereniging beschikt over de nodige wapens die geleend kunnen worden voor trainingsdoeleinden. Voor de officiële wedstrijden moet men rekening houden met een bedrag van ruim € 160 per wapen. Voor de elektrische signalering is nog een zogenaamd “fil de corps” nodig. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 15.

Introductie en eerste lidmaatschapsperiode

Tijdens deze periode kan er in overleg, gebruik van verenigingsmaterialen gemaakt worden.