Schermen

Geschiedenis

Het schermen in de oorspronkelijke vorm gaat terug tot de strijd met alle houw- en slagwapens zoals dolkenmessenhellebaarden en lansensabels en degens.
Naast de strijd op leven en dood werd echter ook de schermsport al zeer vroeg bedreven.
De Egyptenaren vochten reeds met pareerstukken, hand- en elleboogbescherming, de Grieken kenden schermscholen en in Rome beleefde het demonstratieschermen van de jeugd onder keizer Augustus een bloeitijd.
 
De schermwapens werden voor de oorlogen pas verdrongen door de vuurwapens in 16de eeuw.
Het schermen speelde op de riddertoernooien van de middeleeuwen een beduidende rol.
Ook de burgers werden steeds meer door het schermen aangetrokken.
Bijzondere opleidingsplaatsen voor de schermkunst, die reeds in 1450 werd gereglementeerd, waren van oudsher de universiteiten.
Ook in de oudheid was het schermen reeds geen privilege voor mannen meer, en sedert de 15e eeuw kende men beroemde Italiaanse, Franse en Duitse schermkampioenes.
 
Ten slotte kreeg de galante schermmethode van de Fransen en de Italianen steeds meer invloed.
Italië gold in de 16e eeuw als dè schermacademie van de wereld. Daar kwam ook het floretschermen in zwang.
In de 18e eeuw werd het schermen een statussymbool, dat vaak niet meer inhield dan zich met een sierdegen te omgorden.  

Moderne schermen

Competitie in het schermen is zo oud als de schermkunst zelf.
Toch was het pas bij de eerste moderne Olympische Spelen in 1896 dat het schermen – met floret en sabel – als moderne sport ontstond.
Schermen met de degen is sinds 1900 een olympische sport.
 
Schermen is een van de vijf sporten die sinds de eerste editie altijd op het programma van de Olympische Spelen hebben gestaan.
De eerste jaren van het schermen als sport waren chaotisch, met aanzienlijke onenigheid over de regels tussen de schermscholen uit verschillende landen, vooral de Franse en Italiaanse scholen. Deze toestand eindigde in 1913 met de oprichting van de Fédération Internationale d’Escrime (FIE) op een congres in Parijs.
Vertegenwoordigers uit Duitsland, België, Bohemen, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Hongarije, Italië en Noorwegen kwamen daar bijeen.
Eerste voorzitter van de FIE werd de Belg Albert Feyerick.
De missie van de FIE is het codificeren en reguleren van de schermsport, in het bijzonder voor de internationale competitie.