Laatste schermavonden van het seizoen

Op de laatste maandag training was het een drukte van belang bij de stand van Ducolt. Iedereen wil kennelijk het volgend seizoen met nieuw materiaal aan de slag. Er werden heel wat nieuwe maskers, klingen,vesten en klein materiaal aangeschaft. Op woensdag werd er nog flink geschermd, een poule floret bij de jeugd en degen bij de heren. Hieronder de resultaten van de vakantiepoule bij de benjamins op (mini) degen 1. Wilco Lindeboom 4 Victoires 2. Ernst Vijsma 3 V 3. Sybren Merkus 2 V 4. Stefan Garcia 1 V 5. Wietse Bouwsma 0 V.

De kuikenpoule is niet afgeschermd, wegens afwezigheid van enkele deelnemers. Misschien, dat deze poule nog begin september wordt afgemaakt. Voorlopig staat Dimitry Peterson 1e met 3 Victoires uit vier partijen en Jelmer Postma 2e met twee uit twee. Ook op die  hebben 8 seniorleden een poule geschermd op degen. Eerste werd Tony Eijgenhuysen na barrage met Ernst Lolkama. (2e plaats) De verdere uitslag was: 3. Saskia Roos 5 V 4. Merel Zweemer 3 V (+2) 5. Hennie Don 3 V (-2) 6. Hans Baron 3 V (-3) 7. Segert Vorster 2 V 8. Gerrit Lolkama (0 V)