Hans Baron benoemd tot erelid

In de laatste algemene ledenvergadering van schermkring Friesland  is Hans Baron benoemd tot erelid van onze vereniging. De ledenvergadering heeft daartoe op voorstel van het bestuur unaniem over besloten.

Hans Baron is al meer dan 30 jaar lid van onze vereniging en schermt al 62 jaar min of meer onafgebroken. Tweemaal per week is hij actief in de schermzaal, waarbij hij de avond begint met het assisteren van de maître bij de jeugdtrainingen. Daarna is hij altijd nog bereid om de sabel, de degen of de floret op te nemen tegen iedereen die dit wenst. De vereniging is hem zeer erkentelijk voor deze prachtige prestatie en zijn voorbeeldfunctie.

In dezelfde vergadering maakte de maître bekend dat de "maître Mol" prijs dit jaar naar Pim Habers gaat. Hij was over het afgelopen jaar het best presterende jeugdlid. Helaas was hij niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.