Laatste schermavonden van het seizoen

Op de laatste maandag training was het een drukte van belang bij de stand van Ducolt. Iedereen wil kennelijk het volgend seizoen met nieuw materiaal aan de slag. Er werden heel wat nieuwe maskers, klingen,vesten en klein materiaal aangeschaft. Op woensdag werd er nog flink geschermd, een poule floret bij de jeugd en degen bij de heren. Hieronder de resultaten van de vakantiepoule bij de benjamins op (mini) degen 1. Wilco Lindeboom 4 Victoires 2. Ernst Vijsma 3 V 3. Sybren Merkus 2 V 4. Stefan Garcia 1 V 5. Wietse Bouwsma 0 V.

De kuikenpoule is niet afgeschermd, wegens afwezigheid van enkele deelnemers. Misschien, dat deze poule nog begin september wordt afgemaakt. Voorlopig staat Dimitry Peterson 1e met 3 Victoires uit vier partijen en Jelmer Postma 2e met twee uit twee. Ook op die  hebben 8 seniorleden een poule geschermd op degen. Eerste werd Tony Eijgenhuysen na barrage met Ernst Lolkama. (2e plaats) De verdere uitslag was: 3. Saskia Roos 5 V 4. Merel Zweemer 3 V (+2) 5. Hennie Don 3 V (-2) 6. Hans Baron 3 V (-3) 7. Segert Vorster 2 V 8. Gerrit Lolkama (0 V)

Nieuwe materiaaleisen bij floretschermen

Deze maand is bekend gemaakt dat de KNAS met ingang van het seizoen 2009/2010  de richtlijn m.b.t. de floretmaskers van de FIE volgt. Dit betekent dat bij  officiële floret-wedstrijden een elektrisch masker verplicht is. De keellap wordt geldig trefvlak en moet daarom aan de buitenzijde bekleed zijn met geleidend matriaal  en elektrisch verbonden worden met het vest. Inmiddels heeft de KNAS besloten de eisen voor de kuikens, benjamins en pupillen uit te stellen tot 1/09/2010

Bestaande maskers zijn om te bouwen waarbij wel aan de materaaleisen moet worden voldaan.

 

Opleiding jury-president / scheidsrechter

Oproep voor kandidaten scheidsrechtersopleiding

Naast het feit, dat scheidsrechters hard nodig zijn voor oa. onze eigen clubwedstrijden ed. is het ook steeds vaker nodig minimaal 1  of 2 scheidsrechters op te geven bij de inschrijving van 3 of 4 deelnemers bij regionale of nationale toernooien.
Aangezien we momenteel een behoorlijke aanwas van jeugd en senioren hebben, die steeds meer naar de westrijden gaan, zou ik het zeer op prijs stellen, als enkele leden of ouders zich voor deze cursus  zouden  willen opgeven.
Ik denk aan ouders, die toch al vaak  hun kroost naar de wedstrijden brengen en zich op deze manier nog extra nuttig kunnen maken. Nu is het al vaak zo, dat sommige ouders bij de puntentoernooien inspringen als scheidsrechter bij een tekort aan juryleden. (met vaak foutieve beslissingen, door ondeskundige welwillendheid en daardoor irritatie bij de vaak jonge deelnemers)
 
Ook denk ik aan schermende senioren, die zelf niet meer geregeld op de loper willen staan, maar het leuk zouden vinden op deze manier naast de loper verdienstelijk te zijn en zo toch nog betrokken te zijn bij het wedstrijdschermen.
 
Ik ben bereid candidaten extra te trainen op bv. de woensdagavond. Vooral voor de conventiewapens (floret en sabel) is dit voor niet- schermende ouders wel nodig.
Voor degen is het vooral kennis van het wedstrijdreglement. De gevechtsgang hoeft dan niet te worden uitgelegd en is dus eenvoudiger.

Ik ben graag bereid nog meer toelichting te geven, als er nog twijfels zijn om je op te geven.    Ad Mol, maître.
Meer informatie via http://www.knas.nl/news.php?id=947